Salutare lume! Văd că această pagină este una dintre cele mai vizitate de pe blogul meu. Am ignorat-o până acum deoarece nu cred într-o pagină de… prezentare. Însă nu vreau să dezamăgesc pe nimeni din cei care vizitează pagina şi nu găsesc nimic aşa că voi face o mică prezentare.
Sunt român. Am 33 de ani Acum trăiesc în Italia şi muncesc în Franţa. Şi da! Prefer să fiu bilingv în articolele mele deoarece am o deschidere mai largă către public. Cum îmi place să râd de pe seama mea cu prietenii mei: sunt român ce trăieşte în Italia, munceşte în Franţa şi vorbeşte engleza (de fapt mai vorbesc şi italiana, franceza şi ceva rusă). Pasiunile mele sunt variate. Merg de la literatură (îmi place să citesc) până la astronomie, fotografie, IT, istorie, politică, viaţă, educaţie şi prietenie. Şi nu numai.
Nu sunt prea multe de spus despre mine. În mod obişnuit evit să vorbesc despre mine. Mă exprim prin articolele mele, prin ideile mele.
Ei bine – cam asta a fost! Ştiu că e scurt dar e mai bine decât nimic. Vă mulţumesc pentru vizita voastră pe blog. Şi oricând consideraţi că vă pot ajuta cu ceva, spuneţi-mi şi voi face tot ceea ce pot.

English
Heya all people! I see that this page is one of the most visited on my blog. I’ve ignored it cause I don’t believe in such a page! But, because I don’t want to disappoint anyone by not finding anything here, I will do a presentation.
I’m Romanian. 33 years old. Now, I live in Italy and work in France. And yes! I do speak English. Nice combination: as I like it to put it out dazzling my friends – I’m Romanian that lives in Italy, works in France and speaks English (actually I speak also Italian, French and some Russian).
My interests, as you’ll see, are various. From literature (I love reading) to astronomy, photography, IT, history, politics, life, education and friendship.
There’s not much to say about me. Normally I avoid to tell things on me. I express myself about me through my articles, my ideas.
Well. I know is short, but is better than nothing. Thanks for visiting my blog. And anytime you consider that I can help you just tell me so and I’ll do my best.

Advertisements